Африка

01-01-2018

Отношенията между ЕС и Африка понастоящем са уредени от Споразумението от Котону и Съвместната стратегия Африка€—ЕС, които включват политически и икономически измерения, както и измерение, свързано с развитието. ЕС работи активно за насърчаване на мира и сигурността в Африка и участва в диалог относно различните политики с Африканския съюз (АС), включително в областта на демокрацията и правата на човека. Миграцията се очерта като основен елемент в отношенията между Африка и ЕС. Европейският фонд за развитие остава основен канал на сътрудничеството за развитие на ЕС в Африка.

Отношенията между ЕС и Африка понастоящем са уредени от Споразумението от Котону и Съвместната стратегия Африка€—ЕС, които включват политически и икономически измерения, както и измерение, свързано с развитието. ЕС работи активно за насърчаване на мира и сигурността в Африка и участва в диалог относно различните политики с Африканския съюз (АС), включително в областта на демокрацията и правата на човека. Миграцията се очерта като основен елемент в отношенията между Африка и ЕС. Европейският фонд за развитие остава основен канал на сътрудничеството за развитие на ЕС в Африка.