Източна Азия

01-01-2018

Азия е най-големият и най-населеният континент на света и има съществено геостратегическо значение за ЕС. ЕС има трима стратегически партньори в Източна Азия: Китай, Япония и Република Корея. Съюзът е изправен пред проблеми със сигурността в региона като ядреното предизвикателство в Северна Корея и морските спорове в Южнокитайско море. ЕС е силен икономически фактор и важен донор на помощ за развитие, чиято дейност насърчава институционалното изграждане, демокрацията, доброто управление и правата на човека.

Азия е най-големият и най-населеният континент на света и има съществено геостратегическо значение за ЕС. ЕС има трима стратегически партньори в Източна Азия: Китай, Япония и Република Корея. Съюзът е изправен пред проблеми със сигурността в региона като ядреното предизвикателство в Северна Корея и морските спорове в Южнокитайско море. ЕС е силен икономически фактор и важен донор на помощ за развитие, чиято дейност насърчава институционалното изграждане, демокрацията, доброто управление и правата на човека.