Междуправителствени процедури на вземане на решение

01-02-2018

В общата външна политика и политика на сигурност, както и в още няколко области като засиленото сътрудничество, някои назначения и преразглеждането на договори, процедурата за вземане на решения се различава от преобладаващата обикновена законодателна процедура. Отличителна черта в тези сфери е по-силният компонент на междуправителственото сътрудничество. Предизвикателството във връзка с кризата с обществения дълг провокира увеличена употреба на такива механизми за вземане на решения, по-специално в рамките на европейското икономическо управление.

В общата външна политика и политика на сигурност, както и в още няколко области като засиленото сътрудничество, някои назначения и преразглеждането на договори, процедурата за вземане на решения се различава от преобладаващата обикновена законодателна процедура. Отличителна черта в тези сфери е по-силният компонент на междуправителственото сътрудничество. Предизвикателството във връзка с кризата с обществения дълг провокира увеличена употреба на такива механизми за вземане на решения, по-специално в рамките на европейското икономическо управление.