Свободно движение на капитали

01-02-2018

Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на единния пазар на ЕС. То е не само най-новата, но също така и най-широко приложимата поради уникалното си измерение, свързано с трети държави. Либерализирането на капиталовите потоци се осъществи постепенно. Ограниченията върху движението на капитали и плащанията, както между държавите членки, така и с трети страни, са забранени от началото на 2004 г. в резултат на Договора от Маастрихт, въпреки че може да съществуват изключения.

Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на единния пазар на ЕС. То е не само най-новата, но също така и най-широко приложимата поради уникалното си измерение, свързано с трети държави. Либерализирането на капиталовите потоци се осъществи постепенно. Ограниченията върху движението на капитали и плащанията, както между държавите членки, така и с трети страни, са забранени от началото на 2004 г. в резултат на Договора от Маастрихт, въпреки че може да съществуват изключения.