Социална политика и политика по заетостта: общи принципи

01-01-2018

Европейската интеграция доведе до значително социално развитие през годините. Последният пример е обявяването на Европейския стълб на социалните права, който потвърждава ангажимента на ЕС за осигуряване на по-добри условия на живот и труд в целия ЕС.

Европейската интеграция доведе до значително социално развитие през годините. Последният пример е обявяването на Европейския стълб на социалните права, който потвърждава ангажимента на ЕС за осигуряване на по-добри условия на живот и труд в целия ЕС.