Политика по заетостта

01-01-2018

Една от основните цели на стратегията „Европа 2020“ е създаване на повече и по-добри работни места. Европейската стратегия по заетостта (ЕСЗ), заедно с процеса на наблюдение за нейното изпълнение и свързаните с нея инструменти за финансиране, допринася за „меката координация“. Правото на ЕС е от значение в определени области, независимо че отговорността за трудовата заетост и социалната политика се носи основно от националните правителства.

Една от основните цели на стратегията „Европа 2020“ е създаване на повече и по-добри работни места. Европейската стратегия по заетостта (ЕСЗ), заедно с процеса на наблюдение за нейното изпълнение и свързаните с нея инструменти за финансиране, допринася за „меката координация“. Правото на ЕС е от значение в определени области, независимо че отговорността за трудовата заетост и социалната политика се носи основно от националните правителства.