Борба с изменението на климата

01-02-2018

Европейският съюз (ЕС) е сред водещите основни икономики, когато става въпрос за справяне с емисиите на парникови газове. До 2018 г. той е намалил емисиите на парникови газове с 23 % в сравнение с нивата от 1990 г. и е поел ангажимент да постигне намаление от 40 % до 2030 г. През декември 2019 г. Европейската комисия представи Европейския зелен пакт и сега предлага пакет от мерки, насочени към увеличаване на амбицията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г., и намаляване на въглеродните емисии на икономиката на ЕС до 2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение. За да може ЕС да следва балансиран път към въглеродна неутралност до 2050 г., през септември 2020 г. Комисията предложи да се повиши амбицията в областта на климата за постигане на цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

Европейският съюз (ЕС) е сред водещите основни икономики, когато става въпрос за справяне с емисиите на парникови газове. До 2018 г. той е намалил емисиите на парникови газове с 23 % в сравнение с нивата от 1990 г. и е поел ангажимент да постигне намаление от 40 % до 2030 г. През декември 2019 г. Европейската комисия представи Европейския зелен пакт и сега предлага пакет от мерки, насочени към увеличаване на амбицията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г., и намаляване на въглеродните емисии на икономиката на ЕС до 2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение. За да може ЕС да следва балансиран път към въглеродна неутралност до 2050 г., през септември 2020 г. Комисията предложи да се повиши амбицията в областта на климата за постигане на цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.