Финансова помощ за държавите — членки на ЕС

01-02-2018

Европейските механизми за финансова помощ са насочени към запазването на финансовата стабилност на ЕС и на еврозоната, тъй като финансовите затруднения в една държава членка могат да имат значително отражение върху макроикономическата стабилност в други държави членки. Финансовата помощ е обвързана с изпълнението на определени макроикономически условия (тя е заем, а не фискален трансфер), за да се гарантира, че държавите членки, които получават такава помощ, прилагат необходимите фискални, икономически и структурни реформи, както и реформи в областта на надзора. Реформите се съгласуват и излагат в специални документи (меморандуми за разбирателство), публикувани на уебсайта на Комисията и, по целесъобразност, на уебсайта на Европейския механизъм за стабилност.

Европейските механизми за финансова помощ са насочени към запазването на финансовата стабилност на ЕС и на еврозоната, тъй като финансовите затруднения в една държава членка могат да имат значително отражение върху макроикономическата стабилност в други държави членки. Финансовата помощ е обвързана с изпълнението на определени макроикономически условия (тя е заем, а не фискален трансфер), за да се гарантира, че държавите членки, които получават такава помощ, прилагат необходимите фискални, икономически и структурни реформи, както и реформи в областта на надзора. Реформите се съгласуват и излагат в специални документи (меморандуми за разбирателство), публикувани на уебсайта на Комисията и, по целесъобразност, на уебсайта на Европейския механизъм за стабилност.