Финансова помощ за държавите — членки на ЕС

01-02-2018

Европейските механизми за финансова помощ са насочени към запазването на финансовата стабилност на ЕС и на еврозоната, тъй като финансовите затруднения в една държава членка могат да имат значително отражение върху макроикономическата стабилност в други държави членки. Финансовата помощ е обвързана с изпълнението на определени макроикономически условия (тя е заем, а не фискален трансфер), за да се гарантира, че държавите членки, които получават такава помощ, прилагат необходимите фискални, икономически и структурни реформи, както и реформи в областта на надзора. Реформите се съгласуват и излагат в специални документи (меморандуми за разбирателство), публикувани на уебсайта на Комисията и, по целесъобразност, на уебсайта на Европейския механизъм за стабилност. Като част от отговора на ЕС на кризата с COVID-19 бяха предложени редица допълнителни финансови инструменти, за да се помогне на държавите членки да се възстановят и икономиките им да станат по-устойчиви на сътресения.

Европейските механизми за финансова помощ са насочени към запазването на финансовата стабилност на ЕС и на еврозоната, тъй като финансовите затруднения в една държава членка могат да имат значително отражение върху макроикономическата стабилност в други държави членки. Финансовата помощ е обвързана с изпълнението на определени макроикономически условия (тя е заем, а не фискален трансфер), за да се гарантира, че държавите членки, които получават такава помощ, прилагат необходимите фискални, икономически и структурни реформи, както и реформи в областта на надзора. Реформите се съгласуват и излагат в специални документи (меморандуми за разбирателство), публикувани на уебсайта на Комисията и, по целесъобразност, на уебсайта на Европейския механизъм за стабилност. Като част от отговора на ЕС на кризата с COVID-19 бяха предложени редица допълнителни финансови инструменти, за да се помогне на държавите членки да се възстановят и икономиките им да станат по-устойчиви на сътресения.