Рамката на ЕС за фискалните политики

01-01-2018

За гарантиране на стабилността на Икономическия и паричен съюз (ИПС) е необходима здрава рамка за предотвратяване, доколкото е възможно, на неустойчивост на публичните финанси. В края на 2011 г. влезе в сила реформа (част от т.нар. „Пакет от шест акта“), с която се изменя Пактът за стабилност и растеж. Друга реформа в тази област на политиките беше въведена с влизането в сила в началото на 2013 г. на междуправителствения Договор за стабилност, координиране и управление, който включва Фискалния пакт. Освен това през май 2013 г. влезе в сила регламент относно оценката на националните проекти за бюджетни планове (част от т.нар. „Пакет от два акта“)

За гарантиране на стабилността на Икономическия и паричен съюз (ИПС) е необходима здрава рамка за предотвратяване, доколкото е възможно, на неустойчивост на публичните финанси. В края на 2011 г. влезе в сила реформа (част от т.нар. „Пакет от шест акта“), с която се изменя Пактът за стабилност и растеж. Друга реформа в тази област на политиките беше въведена с влизането в сила в началото на 2013 г. на междуправителствения Договор за стабилност, координиране и управление, който включва Фискалния пакт. Освен това през май 2013 г. влезе в сила регламент относно оценката на националните проекти за бюджетни планове (част от т.нар. „Пакет от два акта“)