Европейският парламент: организация и функциониране

01-02-2018

Организацията и дейността на Европейския парламент са уредени в Правилника за дейността му. Политическите органи, парламентарните комисии, делегациите и политическите групи определят насоките на дейността на Парламента.

Организацията и дейността на Европейския парламент са уредени в Правилника за дейността му. Политическите органи, парламентарните комисии, делегациите и политическите групи определят насоките на дейността на Парламента.