Вътрешен енергиен пазар

01-02-2018

С цел хармонизиране и либерализиране на вътрешния енергиен пазар на ЕС от 1996 г. насам бяха приети определени мерки, насочени към достъпа до пазарите, прозрачността и регулирането, защитата на потребителите, подкрепата за взаимната свързаност и адекватните нива на доставките. Тези мерки имат за цел да се изгради по-конкурентен, ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на електроенергия на ЕС с основани на пазара цени за доставка. По този начин те укрепват и разширяват правата на отделните потребители и енергийните общности, противодействат на енергийната бедност, изясняват ролите и отговорностите на участниците на пазара и на регулаторните органи и са насочени към сигурността на доставките на електроенергия, природен газ и нефт, както и към развитието на трансевропейски мрежи за пренос на електроенергия и природен газ.

С цел хармонизиране и либерализиране на вътрешния енергиен пазар на ЕС от 1996 г. насам бяха приети определени мерки, насочени към достъпа до пазарите, прозрачността и регулирането, защитата на потребителите, подкрепата за взаимната свързаност и адекватните нива на доставките. Тези мерки имат за цел да се изгради по-конкурентен, ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на електроенергия на ЕС с основани на пазара цени за доставка. По този начин те укрепват и разширяват правата на отделните потребители и енергийните общности, противодействат на енергийната бедност, изясняват ролите и отговорностите на участниците на пазара и на регулаторните органи и са насочени към сигурността на доставките на електроенергия, природен газ и нефт, както и към развитието на трансевропейски мрежи за пренос на електроенергия и природен газ.