Ролята на Алтиеро Спинели по пътя към Европейския съюз

21-09-2016

На 14 февруари 1984 г. Европейският парламент обсъжда и приема проекта на „Договор за създаване на Европейския съюз“, познат още като „Проекта Спинели“ по името на докладчика координатор на парламентарната комисия, изготвила текста. Две години по-късно, на 23 май 1986 г., Алтиеро Спинели умира в Рим. Днес, 30 години по-късно, Спинели и проектът на договор, който той отстоява, се считат за ключови елементи от процеса на интеграция на Европейския съюз. Но проектът на договор е само кулминацията в политическа кариера на Спинели – човек, който съумява да си представи обединена Европа още преди да е родена Европейската общност. Пътят на развитие на мисленето и работата на Спинели може да бъде разбран по-добре, ако вземем предвид преди всичко доводите, изложени в „Манифеста от Вентотене“, както и неговата дейност в Европейското федералистко движение, чак до влизането му в европейските институции като член на Комисията и член на Европейския парламент. Този италиански политик не само е свидетел на различните етапи на европейската интеграция в хода на кариерата си, той често ги предвижда. Спинели преследва целта за създаване на политически съюз между страните в Европа решително и уверено до края на живота си. Последните стъпки в тази насока Спинели предприема в рамките на институцията, която винаги е считал за най-представителна и най-подходяща да играе водеща роля в интеграционния процес – Европейския парламент.

На 14 февруари 1984 г. Европейският парламент обсъжда и приема проекта на „Договор за създаване на Европейския съюз“, познат още като „Проекта Спинели“ по името на докладчика координатор на парламентарната комисия, изготвила текста. Две години по-късно, на 23 май 1986 г., Алтиеро Спинели умира в Рим. Днес, 30 години по-късно, Спинели и проектът на договор, който той отстоява, се считат за ключови елементи от процеса на интеграция на Европейския съюз. Но проектът на договор е само кулминацията в политическа кариера на Спинели – човек, който съумява да си представи обединена Европа още преди да е родена Европейската общност. Пътят на развитие на мисленето и работата на Спинели може да бъде разбран по-добре, ако вземем предвид преди всичко доводите, изложени в „Манифеста от Вентотене“, както и неговата дейност в Европейското федералистко движение, чак до влизането му в европейските институции като член на Комисията и член на Европейския парламент. Този италиански политик не само е свидетел на различните етапи на европейската интеграция в хода на кариерата си, той често ги предвижда. Спинели преследва целта за създаване на политически съюз между страните в Европа решително и уверено до края на живота си. Последните стъпки в тази насока Спинели предприема в рамките на институцията, която винаги е считал за най-представителна и най-подходяща да играе водеща роля в интеграционния процес – Европейския парламент.