Митническо сътрудничество в пространството на свобода, сигурност и правосъдие - Ролята на митниците в управлението на външните граници на ЕС

15-04-2011

Това проучване представлява сравнение на настоящата роля на митниците на външните граници на ЕС с ролята, която следва да изпълняват. Значителната липса на равновесие, която се наблюдава между участието на митниците и граничната охрана, възпрепятства гладкото функциониране на граничния контрол и представлява риск за сигурността на Съюза и неговите граждани, включително от терористични атаки. Настоящото проучване анализира причините за тази липса на равновесие и предлага подходящи решения в съответствие с международните стандарти.

Това проучване представлява сравнение на настоящата роля на митниците на външните граници на ЕС с ролята, която следва да изпълняват. Значителната липса на равновесие, която се наблюдава между участието на митниците и граничната охрана, възпрепятства гладкото функциониране на граничния контрол и представлява риск за сигурността на Съюза и неговите граждани, включително от терористични атаки. Настоящото проучване анализира причините за тази липса на равновесие и предлага подходящи решения в съответствие с международните стандарти.