Финансови инструменти за транспортната инфраструктура в ЕС

15-06-2012

В настоящото проучване се прави преглед на най-важните текущи и бъдещи финансови инструменти и източници за транспортната инфраструктура в ЕС, по-специално за TEN-T. То включва по-аналитично обсъждане на тези инструменти на фона на промените в основната политическа рамка.

В настоящото проучване се прави преглед на най-важните текущи и бъдещи финансови инструменти и източници за транспортната инфраструктура в ЕС, по-специално за TEN-T. То включва по-аналитично обсъждане на тези инструменти на фона на промените в основната политическа рамка.