Обучаване на преподавателите: състояние и перспективи на обучението на преподавателите в началните училища в Европа

15-07-2014

Настоящото проучване подпомага дейността на комисията по образование и култура на Европейския парламент по отношение на качеството на преподавателската дейност в началните училища в Европа. То оценява състоянието на първоначалното обучение, подкрепата в началото на кариерата и непрекъснатото професионално развитие на преподавателите в Европа от гледна точка на самите преподаватели и на обучаващите ги специалисти. В доклада се посочва до каква степен тези подсистеми в процеса на образование на преподавателите им помагат да се справят с предизвикателствата в техните класни стаи, в училищата или на системно равнище. Докладът прави преглед на реформите в сектора въз основа на предишните препоръки. Проучването завършва с препоръки във връзка с начините за допълнително подобряване на качеството на преподавателската дейност посредством образованието на самите преподаватели.

Настоящото проучване подпомага дейността на комисията по образование и култура на Европейския парламент по отношение на качеството на преподавателската дейност в началните училища в Европа. То оценява състоянието на първоначалното обучение, подкрепата в началото на кариерата и непрекъснатото професионално развитие на преподавателите в Европа от гледна точка на самите преподаватели и на обучаващите ги специалисти. В доклада се посочва до каква степен тези подсистеми в процеса на образование на преподавателите им помагат да се справят с предизвикателствата в техните класни стаи, в училищата или на системно равнище. Докладът прави преглед на реформите в сектора въз основа на предишните препоръки. Проучването завършва с препоръки във връзка с начините за допълнително подобряване на качеството на преподавателската дейност посредством образованието на самите преподаватели.