Ролята на градовете в политиката на сближаване (2014—2020 г.)

14-08-2014

Градските региони са важен фактор в регионалното развитие. През програмния период 2007–2013 г. основният принос на градовете и градските райони беше на проектно равнище. Политиката на сближаване за програмния период 2014–2020 г. увеличава ролята на градските райони. Въпреки това на практика изглежда, че ролята на градовете все още е същата по своя обхват. Тъй като етапът на програмиране е почти приключил, сега има ограничени възможности за допълнително въздействие върху планирането на новите програми. Следващата възможност за включване на градовете ще бъде като част от партньорства по време на програмния период.

Градските региони са важен фактор в регионалното развитие. През програмния период 2007–2013 г. основният принос на градовете и градските райони беше на проектно равнище. Политиката на сближаване за програмния период 2014–2020 г. увеличава ролята на градските райони. Въпреки това на практика изглежда, че ролята на градовете все още е същата по своя обхват. Тъй като етапът на програмиране е почти приключил, сега има ограничени възможности за допълнително въздействие върху планирането на новите програми. Следващата възможност за включване на градовете ще бъде като част от партньорства по време на програмния период.