Товарен автомобилен транспорт: Защо спедиторите от ЕС предпочитат камиона пред влака

16-03-2015

Това е оценка на влиянията върху избора от страна на спедиторите в ЕС на вида транспорт, като се подчертава защо те често предпочитат автомобилния транспорт пред железопътния превоз. Като се основава на анализа на дългосрочните тенденции на развитие на товарния транспорт, редица национални проучвания на конкретни случаи (Германия, Полша, Франция, Италия и Испания) и интервюта с участници в отрасъла, проучването разглежда основните фактори, които обуславят избора на вида транспорт. Заключителната глава съдържа препоръки относно ключовите елементи на една ефективна стратегия за стимулиране на използването на железопътния транспорт, като се опира на извлечените поуки от предишния опит по отношение на политиките.

Това е оценка на влиянията върху избора от страна на спедиторите в ЕС на вида транспорт, като се подчертава защо те често предпочитат автомобилния транспорт пред железопътния превоз. Като се основава на анализа на дългосрочните тенденции на развитие на товарния транспорт, редица национални проучвания на конкретни случаи (Германия, Полша, Франция, Италия и Испания) и интервюта с участници в отрасъла, проучването разглежда основните фактори, които обуславят избора на вида транспорт. Заключителната глава съдържа препоръки относно ключовите елементи на една ефективна стратегия за стимулиране на използването на железопътния транспорт, като се опира на извлечените поуки от предишния опит по отношение на политиките.