Дял по вид транспорт на товарния транспорт до и от пристанищата на ЕС

16-03-2015

Настоящото изследване хвърля светлина върху дела по вид транспорт на пристанищния трафик в ЕС. То обединява данни за пристанищния трафик и характеристиките му и анализира различните видове транспорт, използвани за свързване на пристанищата с крайните местоназначения на стоките, включително трансбордиране, морски транспортни операции на къси разстояния и вътрешни пристанища. То подкрепя оценката на постигнатия напредък към достигане на целите на политиката за преминаване от автомобилен транспорт към алтернативни видове транспорт.

Настоящото изследване хвърля светлина върху дела по вид транспорт на пристанищния трафик в ЕС. То обединява данни за пристанищния трафик и характеристиките му и анализира различните видове транспорт, използвани за свързване на пристанищата с крайните местоназначения на стоките, включително трансбордиране, морски транспортни операции на къси разстояния и вътрешни пристанища. То подкрепя оценката на постигнатия напредък към достигане на целите на политиката за преминаване от автомобилен транспорт към алтернативни видове транспорт.