Командироване на работници

Информационни фишове за ЕC 01-05-2018

Свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги, предвидени в Договора за функционирането на Европейския съюз, гарантират мобилността на предприятията и специалистите в ЕС. Въпреки това, за да се гарантират справедлива мобилност и конкуренция, съществуват и конкретни закони на ЕС, уреждащи правата на командированите работници.