Предстоящи събития

EPRS Policy Talks 2023-2024
Работни групи EPRS

What is the EU doing for 'Climate Refugees'?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Joanna Apap, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Работни групи EPRS

What is the EU doing to safeguard the mental health of its citizens?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Virginia Mahieu, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Работни групи EPRS

What is the EU doing on EU climate action?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Henrique Andre Morgado Simoes, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Работни групи EPRS

What is the EU doing on European political parties and the European Council?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Ralf Drachenberg, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Работни групи EPRS

What is the EU doing to step up its defence and to promote peace?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Suzana Anghel, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Изслушвания

Съгласно член 193 от Правилника за дейността на ЕП, на комисиите е позволено да организират изслушвания с участието на експерти, когато това е от съществено значение за тяхната работа по дадена тема. Изслушванията могат да се провеждат съвместно от две или повече комисии. Повечето комисии организират редовно изслушвания, тъй като те им позволяват да чуят мнението на експерти и да разискват по ключови теми. Настоящата страница съдържа цялата налична информация относно изслушванията на комисиите, в това число програми, обяви и предоставени от ораторите текстове.

Работни групи

Семинарите се организират от тематичните отдели и Отдела за научни прогнози и се управляват в съответствие с Финансовия регламент. Те не са непременно публични, но може да се провеждат по време на заседание на комисия.

Кръгли маси по въпроси на политиката и представяния на книги, организирани от Службата на ЕП за парламентарни изследвания

Кръгли маси по въпроси на политиката и представяния на книги, организирани от Службата на ЕП за парламентарни изследвания

Други събития

Всички други събития, свързани с политиките.