Анимационна инфографика

Службата на ЕП за парламентарни изследвания създава анимационни инфографики, които представляват визуални и интерактивни помощни материали и се актуализират редовно, за да Ви помогнат да намерите нужната информация по сложни въпроси. Допълнително визуално съдържание: Колекция от визуални материали.