Партньори

Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Lien

Достъп до iLibrary на ОИСР, онлайн библиотеката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която предлага нейните книги, документи и статистики, както и достъп до анализите и данните на ОИСР.

Европейски университетски институт

Lien

Европейският университетски институт е институт с подчертано международен характер за следдипломно обучение и изследвания. Неговото предназначение е да предлага академично обучение на високо равнище за докторантски и постдокторантски изследвания и да насърчава изследванията в областите, които представляват особен интерес за развитието на Европа.

Исторически архиви на Европейския съюз

Lien

Историческите архиви на Европейския съюз, управлявани от Европейския университетски институт във Флоренция, съхранява документите от архивите на интитуциите на ЕС, както и личните архиви на изявени европейци, важни личности, движения и сдружения, и осигурява публичен достъп до тях.

Европейски център за парламентарни проучвания и документация

Lien

Европейският център за парламентарни проучвания и документация функционира като канал за обмен на информация за служителите в парламентите в случоите, когато даден парламент желае да научи повече за парламентарните практики и законодателните политики в други държави, основно в Европа.

Европейска система за стратегически и политически анализ

Lien

Достъп до информация за дейностите и публикациите на Европейската система за стратегически и политически анализ, междуинституционален проект на ЕС, насочен към установяване на тенденциите в световен мащаб, оценяване на последиците от тях за ЕС и преглед на предизвикателствата и възможностите за политики, пред които са изправени лицата, вземащи решения.

Европейска комисия - обществено мнение (Евробарометър)

Lien

Достъп до проучванията и изследванията на Евробарометър, секторът за анализи на общественото мнение на Европейската комисия, който следи тенденциите по основните въпроси, засягащи европейските граждани.

Европейски икономически и социален комитет

Lien

Достъп до всички документи на Европейския икономически и социален комитет, форумът на ЕС за провеждане на консултации и диалог и постигане на консенсус между представителите от различните сектори на "организираното гражданско общество"

Европейски комитет на регионите

Lien

Достъп до изследванията и други научни публикации на Европейския комитет на регионите (КР), асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС.

Законодателна обсерватория

Тук можете да проследите европейския процес на вземане на решения стъпка по стъпка. Можете да разберете какво вече се е случило и какво предстои.

Регистър на документите

Регистърът обединява всички официални документи, произведени или получени от Европейския парламент от 3 декември 2001 г. В него можете да търсите по ключова дума, автор, референтен номер или вид документ.

Блог на Службата на ЕП за парламентарни изследвания

Блогът на службата на ЕП за парламентарни изследвания предоставя пряк достъп и контакт с екипа от специалисти, които подпомагат членовете на Парламента в тяхната проучвателна и подготвителна законодателна дейност.

Система ESPAS

Европейската система за стратегически и политически анализ (ESPAS) е единствен по рода си междуинституционален проект, имащ за цел укрепването на усилията на ЕС в ключовата област на прогнозното планиране.

ORBIS - Център за научни прогнози

Посетете най-голямата библиотека в света на прогнозни проучвания. Открийте дългосрочните тенденции, които ще оформят обществото. Прочетете, разгледайте и се осведомете за широк набор от теми, които засягат Вас и останалите жители на света.

URBIS - Център за изучаване на прилагането

Всичко от национални парламенти, региони, градове и социални партньори, свързани с Работната програма на Комисията.

Информационни фишове за Европейския съюз

Техническите фишове са един от най-синтезираните и изчерпателни източници на информация, която дава представа за процеса на европейската интеграция и ролята на Европейския парламент в този процес. Те се актуализират редовно и са на разположение за справки или уебсайта на Think Tank, или на интернет страницата на техническите фишове.

EU Bookshop

Всички публикации на ЕС се предлагат на страницата на EU Bookshop - онлайн книжарница, библиотека и архив за публикации на институциите на ЕС.