Търсене

Вашите резултати

Показване на 10 от 25 резултати

Русия

Информационни фишове за ЕC 01-02-2018

Отношенията между ЕС и Русия са обтегнати от 2014 г. насам поради незаконното анексиране на Крим от Русия, подкрепата за бунтовнически групи в Източна Украйна, политиките по отношение на съседните държави, дезинформационните кампании и кампаниите за намеса, както и нарушенията на правата на човека във вътрешен план. Напрежението е нараснало и във връзка с руската намеса в Сирия, Либия и Субсахарска Африка. От 2014 г. ЕС редовно подновява санкциите срещу Русия. ЕС и Русия продължават да бъдат силно ...

Политиката на ЕС за Източното партньорство, което беше създадено през 2009 г., обхваща шест пост-съветски държави: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Партньорството беше създадено с цел подпомагане на усилията за политически, социални и икономически реформи в тези държави с цел засилване на демократизацията и доброто управление, енергийната сигурност, опазването на околната среда и икономическото и социалното развитие. Всички членове на Източното партньорство, с изключение ...

Европейското икономическо пространство (ЕИП) е създадено през 1994 г. с цел разширяване на разпоредбите на ЕС за вътрешния му пазар към страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Исландия, Норвегия и Лихтенщайн са членове на ЕИП. Швейцария е член на ЕАСТ, но не участва в ЕИП. ЕС и партньорите в ЕИП (Норвегия и Исландия) също така са свързани с различни „северни политики“ и форуми, които се фокусират върху бързо променящите се северни предели на Европа и Арктическия регион като ...

Русия

Информационни фишове за ЕC 01-09-2017

Отношенията между ЕС и Русия са обтегнати от 2014 г. насам поради незаконното анексиране на Крим от Русия, подкрепата за бунтовниците в Източна Украйна, политиките, провеждани в съседните държави, както и вътрешните промени в страната. През 2016 г. Русия зае по-категорични международни позиции и напрежението се засили вследствие на руските бомбардировки в Сирия. От 2014 г. ЕС редовно подновява ограничителните мерки спрямо Русия. Въпреки това, ЕС и Русия продължават да бъдат силно взаимозависими и ...

Държавите от Персийския залив, Иран, Ирак и Йемен

Информационни фишове за ЕC 01-09-2017

ЕС сключи Споразумения за сътрудничество със Съвета за сътрудничество в Персийския залив (регионална организация, в която участват Бахрейн, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства, Оман и Саудитска Арабия), и с Йемен, както и Споразумение за партньорство и сътрудничество с Ирак. Понастоящем ЕС няма никакви договорни отношения с Иран, но признава, че съществува голям потенциал за по-задълбочени отношения.

Централна Азия

Информационни фишове за ЕC 01-09-2017

Тази година се навършват 10 години от приемането на стратегията на ЕС за Централна Азия, която беше последно преразгледана през 2015 г. Целта е да се постигне стабилност и просперитет, като същевременно се насърчават отворените общества, прилагането на принципите на правовата държава, демократизацията и сътрудничеството по въпросите на енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните ресурси. Парламентът подчерта значението на правата на човека, доброто управление и социалното развитие. Равнищата ...

Южна Азия

Информационни фишове за ЕC 01-06-2017

Азия е най-големият и най-населеният континент на света и има съществено геостратегическо значение за ЕС. ЕС изгражда по-тесни връзки с държави от Южна Азия. Индия е стратегически партньор на ЕС. ЕС има опасения за сигурността в региона, например конфликтите в Кашмир и Афганистан. ЕС е силен икономически фактор и важен донор на помощ за развитие, чиято дейност насърчава институционалното изграждане, демокрацията, доброто управление и правата на човека.

The ministerial meeting in Iqaluit, Nunavut (Canada), closed Canada's two-year Arctic Council (AC) chairmanship. Arctic cooperation seems relatively unaffected by the poor state of Russia's relations with the West. Canada invested much in its AC Chairmanship, but its deliverables have been less significant than those of previous chairs. Canada's two main achievements are the Arctic Economic Council and the framework for action on black carbon and methane. The framework is only a step in the right ...

Johannes Hahn, the recently-confirmed European Commissioner for European Neighbourhood Policy & Enlargement Negotiations, appeared before the European Parliament's Committee for Foreign Affairs (AFET) on 30 September 2014 to answer MEPs' questions. In that hearing and in his answers to the questionnaire prepared for the meeting in advance, Commissioner Hahn made a number of statements of interest to the European Parliament. This document provides a summary of his most salient points.

This compilation of briefings presents the most salient points and essential commitments made by the commissioners-designate during the hearings held in September/October 2014 before the parliamentary committees. These commitments concern the main on-going legislative procedures, the preparation of future legislative proposals as well as the scrutiny of the implementation of existing legislation. They also touch upon the crucial issue of inter-institutional cooperation.