Търсене

Вашите резултати

Показване на 10 от 35 резултати

The European Ombudsman's activities in 2019

Накратко 03-03-2021

At the first plenary session of March 2021, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in the year 2019, based on the Ombudsman's annual report presented on 4 May 2020. The report covers the final year of Emily O'Reilly's first mandate as Ombudsman before her re election for a second term in late December 2019.

The European Commission is the executive body of the European Union. Under the Treaties, its tasks are to 'promote the general interest of the Union', without prejudice to individual Member States, to 'ensure the application of the Treaties' and adopted measures, and to 'execute the budget'. It also holds a virtual monopoly on the right of legislative initiative, alone proposing nearly all EU legislation to the European Parliament and the Council of the EU. The College of Commissioners is currently ...

This study analyses the role, organisational structure, tasks and financial and human resources of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). ACER plays an important role in the development, integration and functioning of the electricity and gas systems and markets in the EU, and its responsibilities in these domains have since its establishment in 2011 substantially increased. Although its resources have also significantly grown, ACER is facing a structural budget shortage and had ...

This briefing provides an overview of the European Systemic Risk Board (ESRB), its’ main features, mandate and accountability. It also includes the overview of recent review of the ESRB mission, mandate and organisation as part of the review of European System of Financial Supervision.

The European Ombudsman: Reflections on the role and its potential

Задълбочен анализ 20-11-2018

The European Ombudsman is a body established to ensure that maladministration in the EU institutions is addressed and where possible remedied. From the establishment of the European Ombudsman, personalities and the open-ended character of the notion of maladministration have been relevant in shaping the activity of the office. Maladministration is widely accepted to be a sphere of inappropriate behaviour of the administration that goes beyond simple illegality. The particularity of the Ombudsman ...

The European Ombudsman's activities in 2016

Накратко 14-11-2017

In November 2017, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in 2016, based on the Ombudsman's annual report presented on 16 May 2017. The report covers the activities of the Ombudsman in the areas of transparency in decision-making of EU institutions and bodies, and on the principle of good administration.

Европейска инвестиционна банка

Информационни фишове за ЕC 01-11-2017

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) спомага за осъществяването на целите на Европейския съюз, като осигурява дългосрочно финансиране на проекти, гаранции и консултации. Тя подкрепя проекти както в рамките на ЕС, така и извън него. Акционери в банката са държавите — членки на ЕС. ЕИБ е основен акционер на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и заедно с него образува групата на ЕИБ. В рамките на Плана за инвестиции за Европа, предложен от Комисията, групата на ЕИБ е част от по-широка стратегия, ...

The Court of Auditors

Информационни фишове за ЕC 01-10-2017

The European Court of Auditors is in charge of the audit of EU finances. As the EU’s external auditor, it contributes to improving EU financial management and acts as the independent guardian of the financial interests of the citizens of the Union.

Съветът на Европейския съюз

Информационни фишове за ЕC 01-04-2017

Заедно с Европейския парламент Съветът е институцията, която приема законодателството на ЕС чрез регламенти и директиви и изготвя решения и незадължителни препоръки. В областта на своите правомощия той взема решения с обикновено мнозинство, квалифицирано мнозинство или с единодушие в зависимост от важността на акта, за който е необходимо неговото одобрение.

Европейска комисия

Информационни фишове за ЕC 01-04-2017

Комисията е институцията на ЕС, която притежава монопол върху законодателната инициатива и важни изпълнителни правомощия в области на политиката като конкуренцията и външната търговия. Тя е основният изпълнителен орган на Европейския съюз и се състои от колегиум от членове, включващ по един представител от държава членка. Тя председателства също така комисиите, отговарящи за прилагането на правото на ЕС. Предишната система на комитология беше заменена с нови правни инструменти, а именно актове за ...