Изследвания по област на политиките

Финансиране на ЕС/Бюджетни въпроси

Бюджет Бюджетен контрол

Предстоящи събития

13-04-2021
Decarbonisation of the energy system
Изслушване -
ITRE
13-04-2021
AFCO Public Hearing on the Reform of European Electoral Law - 13 April 2021
Изслушване -
AFCO
13-04-2021
Hearing on "Interference through advertisement"
Изслушване -
INGE IMCO

Партньори