5

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Commitments made at the hearing of Janez LENARČIČ, Commissioner-designate - Crisis Management

22-11-2019

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection ...

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection and Humanitarian Aid.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Търговски режими, приложими към развиващите се държави

01-02-2018

Политиката на ЕС за развитие подчертава значението на търговията и акцентира върху най-нуждаещите се държави. Общата система за преференции дава на някои стоки от развиващите се държави преференциален достъп до пазара на ЕС. Споразуменията за икономическо партньорство гарантират преференциално търговско третиране за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, докато схемата „Всичко освен оръжие“ се прилага за най-слабо развитите държави. Тези схеми са в съответствие с правилата на Световната ...

Политиката на ЕС за развитие подчертава значението на търговията и акцентира върху най-нуждаещите се държави. Общата система за преференции дава на някои стоки от развиващите се държави преференциален достъп до пазара на ЕС. Споразуменията за икономическо партньорство гарантират преференциално търговско третиране за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, докато схемата „Всичко освен оръжие“ се прилага за най-слабо развитите държави. Тези схеми са в съответствие с правилата на Световната търговска организация.

Общ преглед на политиката за развитие

01-01-2018

Политиката за развитие заема централно място във външните политики на Европейския съюз. Тя има за цел да изкорени бедността, да подпомага устойчивия растеж, да защитава правата на човека и демокрацията, да насърчава равенството между половете и да спомага за преодоляване на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата. ЕС работи в световен мащаб и е най-големият в света донор в областта на развитието. Сътрудничеството с държавите — членки на ЕС, и привеждането в съответствие с Програмата ...

Политиката за развитие заема централно място във външните политики на Европейския съюз. Тя има за цел да изкорени бедността, да подпомага устойчивия растеж, да защитава правата на човека и демокрацията, да насърчава равенството между половете и да спомага за преодоляване на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата. ЕС работи в световен мащаб и е най-големият в света донор в областта на развитието. Сътрудничеството с държавите — членки на ЕС, и привеждането в съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие са от ключово значение за ефективното предоставяне на помощ.

Хуманитарна помощ

01-01-2018

Хуманитарната помощ е област на външната дейност на ЕС, която отговаря на потребности, възникнали в случай на природни или причинени от човека бедствия. Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) финансира операции за хуманитарна помощ и координира политиките и дейностите на държавите членки. Парламентът и Съветът действат като съзаконодатели при определянето на политиката на ЕС за предоставяне на хуманитарна помощ и участват в провежданите ...

Хуманитарната помощ е област на външната дейност на ЕС, която отговаря на потребности, възникнали в случай на природни или причинени от човека бедствия. Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) финансира операции за хуманитарна помощ и координира политиките и дейностите на държавите членки. Парламентът и Съветът действат като съзаконодатели при определянето на политиката на ЕС за предоставяне на хуманитарна помощ и участват в провежданите в световен мащаб разисквания за повишаване на ефективността на хуманитарната дейност.

Предстоящи събития

07-12-2020
Health and environmental impacts of 5G
Семинар -
STOA
07-12-2020
What role can trade policy play to advance the objectives of the Green Deal?
Изслушване -
INTA
07-12-2020
Public Hearing on Women's Rights Defenders
Изслушване -
FEMM

Партньори