2

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Трансатлантически отношения: САЩ и Канада

01-02-2018

ЕС, САЩ и Канада споделят ценностите на демокрацията, правата на човека, икономическата и политическата свобода, както и общи интереси в областта на външната политика и сигурността. Всеобхватното икономическо и търговско споразумение и Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Канада влязоха в сила временно през 2017 г. Преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ бяха прекратени през 2017 г. На 15 април 2019 г. Съветът прие указания за водене ...

ЕС, САЩ и Канада споделят ценностите на демокрацията, правата на човека, икономическата и политическата свобода, както и общи интереси в областта на външната политика и сигурността. Всеобхватното икономическо и търговско споразумение и Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Канада влязоха в сила временно през 2017 г. Преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ бяха прекратени през 2017 г. На 15 април 2019 г. Съветът прие указания за водене на преговори за премахването на промишлените тарифи.

Външна политика: цели, инструменти и постижения

01-01-2018

Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Европейския съюз (ЕС) води началото си от 1993 г. и се доразвива със следващите договори. Днес Парламентът осъществява контрол върху ОВППС и допринася за нейното развитие, по-специално чрез оказване на подкрепа на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), на специалните представители на ЕС (СПЕС) и на делегациите на ЕС. Със своите бюджетни правомощия Парламентът определя мащаба и обхвата на ОВППС, както и финансовите инструменти на ЕС, ...

Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Европейския съюз (ЕС) води началото си от 1993 г. и се доразвива със следващите договори. Днес Парламентът осъществява контрол върху ОВППС и допринася за нейното развитие, по-специално чрез оказване на подкрепа на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), на специалните представители на ЕС (СПЕС) и на делегациите на ЕС. Със своите бюджетни правомощия Парламентът определя мащаба и обхвата на ОВППС, както и финансовите инструменти на ЕС, които поддържат външните дейности на ЕС.