7

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Образование и професионално обучение

01-09-2017

В съответствие с принципа на субсидиарност основната отговорност за политиките в областта на образованието и обучението се носи от държавите членки, като Европейският съюз изпълнява единствено подкрепяща роля. Някои предизвикателства, обаче, са общи за всички държави членки (застаряващо население, дефицит на умения сред работната сила, конкуренция в световен мащаб и образование в ранна детска възраст) и поради това е необходимо да се предприемат съвместни действия, като държавите работят заедно и ...

В съответствие с принципа на субсидиарност основната отговорност за политиките в областта на образованието и обучението се носи от държавите членки, като Европейският съюз изпълнява единствено подкрепяща роля. Някои предизвикателства, обаче, са общи за всички държави членки (застаряващо население, дефицит на умения сред работната сила, конкуренция в световен мащаб и образование в ранна детска възраст) и поради това е необходимо да се предприемат съвместни действия, като държавите работят заедно и се учат една от друга[1].

Висше образование

01-09-2017

В съответствие с принципа на субсидиарност политиките в областта на висшето образование се решават на равнището на отделните държави членки. Ролята на ЕС следователно е предимно поддържаща и координираща. Основните цели на действията на Съюза в областта на висшето образование включват насърчаване на мобилността на студентите и преподавателите, поощряване на взаимното признаване на дипломите и сроковете на обучение и насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения.

В съответствие с принципа на субсидиарност политиките в областта на висшето образование се решават на равнището на отделните държави членки. Ролята на ЕС следователно е предимно поддържаща и координираща. Основните цели на действията на Съюза в областта на висшето образование включват насърчаване на мобилността на студентите и преподавателите, поощряване на взаимното признаване на дипломите и сроковете на обучение и насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения.

Младежта

01-09-2017

Младежта е област на националната политика и по отношение на нея не се извършва хармонизиране на законодателствата на държавите членки. Съответно ЕС изпълнява само спомагателна роля. В този контекст програмата „Еразъм+“ съдържа част, посветена на младежта, която насърчава младежкия обмен в рамките на ЕС и с трети държави. През последните няколко години Европейският съюз укрепи политиките си по отношение на младите хора, както е видно от инициативата за създаване на Европейски корпус за солидарност ...

Младежта е област на националната политика и по отношение на нея не се извършва хармонизиране на законодателствата на държавите членки. Съответно ЕС изпълнява само спомагателна роля. В този контекст програмата „Еразъм+“ съдържа част, посветена на младежта, която насърчава младежкия обмен в рамките на ЕС и с трети държави. През последните няколко години Европейският съюз укрепи политиките си по отношение на младите хора, както е видно от инициативата за създаване на Европейски корпус за солидарност и проекта DiscoverEU.

Езикова политика

01-09-2017

Като част от усилията си да насърчава мобилността и междукултурното разбирателство Европейският съюз (ЕС) определя изучаването на езици като важен приоритет и финансира многобройни програми и проекти в тази област. ЕС разбира многоезичието като важен елемент от европейската конкурентоспособност. Затова към целите на езиковата политика на ЕС спада и целта всеки европейски гражданин да владее, освен майчиния си език, и два други езика.

Като част от усилията си да насърчава мобилността и междукултурното разбирателство Европейският съюз (ЕС) определя изучаването на езици като важен приоритет и финансира многобройни програми и проекти в тази област. ЕС разбира многоезичието като важен елемент от европейската конкурентоспособност. Затова към целите на езиковата политика на ЕС спада и целта всеки европейски гражданин да владее, освен майчиния си език, и два други езика.

Предстоящи събития

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Други мероприятия -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Изслушване -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Изслушване -
FEMM LIBE

Партньори