2

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Права на пътниците

01-02-2018

Общите правила целят да гарантират минимална помощ за пътниците в случай на значително закъснение или анулиране на пътуването им, независимо от използвания вид транспорт, и по-специално да защитят най-уязвимите пътници. Те предвиждат също и механизми за обезщетяване. Въпреки това могат да бъдат предоставени многобройни дерогации за железопътния или автомобилния транспорт и съдебните искове, оспорващи прилагането на правилата, все още са често явление.

Общите правила целят да гарантират минимална помощ за пътниците в случай на значително закъснение или анулиране на пътуването им, независимо от използвания вид транспорт, и по-специално да защитят най-уязвимите пътници. Те предвиждат също и механизми за обезщетяване. Въпреки това могат да бъдат предоставени многобройни дерогации за железопътния или автомобилния транспорт и съдебните искове, оспорващи прилагането на правилата, все още са често явление.

Туризъм

01-06-2017

От декември 2009 г. политиката в областта на туризма разполага със собствено правно основание. Тя, обаче, все още не разполага с отделен бюджет в рамките на текущата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., нито в последното предложение за МФР за периода 2021—2027 г.

От декември 2009 г. политиката в областта на туризма разполага със собствено правно основание. Тя, обаче, все още не разполага с отделен бюджет в рамките на текущата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., нито в последното предложение за МФР за периода 2021—2027 г.