7

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Култура

01-04-2018

Дейността на Европейския съюз в областта на културата допълва културната политика на държавите членки в различни сектори: например опазване на европейското културно наследство, сътрудничество между културните институции на различните държави и насърчаване на мобилността сред работещите в областта на творчеството. Върху сектора на културата оказват влияние също така разпоредби на Договорите, които не спадат изрично към областта на културата.

Дейността на Европейския съюз в областта на културата допълва културната политика на държавите членки в различни сектори: например опазване на европейското културно наследство, сътрудничество между културните институции на различните държави и насърчаване на мобилността сред работещите в областта на творчеството. Върху сектора на културата оказват влияние също така разпоредби на Договорите, които не спадат изрично към областта на културата.

Аудио-визуална и медийна политика

01-04-2018

Аудио-визуалната политика в ЕС се урежда в членове 167 и 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ключовият елемент от законодателството в тази сфера е Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, която беше преразгледана през 2018 г. Основният инструмент на ЕС за подпомагане на индустрията (особено филмовата индустрия) е подпрограма „МЕДИА“ на програма “Творческа Европа“. Хартата на основните права на Европейския съюз изисква да се зачитат „свободата и плурализмът на медиите ...

Аудио-визуалната политика в ЕС се урежда в членове 167 и 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ключовият елемент от законодателството в тази сфера е Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, която беше преразгледана през 2018 г. Основният инструмент на ЕС за подпомагане на индустрията (особено филмовата индустрия) е подпрограма „МЕДИА“ на програма “Творческа Европа“. Хартата на основните права на Европейския съюз изисква да се зачитат „свободата и плурализмът на медиите“.

Спорт

01-04-2018

Спортът е област, в която отговорностите на ЕС са относително нови — придобити едва с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. ЕС отговаря за разработването на основани на факти политики и подпомага сътрудничеството и ръководи инициативи в подкрепа на физическата активност и спорта в цяла Европа. През периода 2014—2020 г. за първи път в програмата „Еразъм+“ е създаден специален бюджетен ред за подпомагане на проекти и мрежи в областта на спорта.

Спортът е област, в която отговорностите на ЕС са относително нови — придобити едва с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. ЕС отговаря за разработването на основани на факти политики и подпомага сътрудничеството и ръководи инициативи в подкрепа на физическата активност и спорта в цяла Европа. През периода 2014—2020 г. за първи път в програмата „Еразъм+“ е създаден специален бюджетен ред за подпомагане на проекти и мрежи в областта на спорта.

Комуникационна политика

01-04-2018

Правното основание на необходимостта от ефективна комуникация е Хартата на основните права на Европейския съюз, която гарантира правото на всички граждани да бъдат информирани по европейските въпроси. Институциите на ЕС разработиха няколко инструмента и услуги за поддържане на контакти и информиране на обществеността. От официалното си въвеждане през 2012 г. Европейската гражданска инициатива позволява на гражданите да участват по-пряко в изготвянето на ново законодателство и в европейските въпроси ...

Правното основание на необходимостта от ефективна комуникация е Хартата на основните права на Европейския съюз, която гарантира правото на всички граждани да бъдат информирани по европейските въпроси. Институциите на ЕС разработиха няколко инструмента и услуги за поддържане на контакти и информиране на обществеността. От официалното си въвеждане през 2012 г. Европейската гражданска инициатива позволява на гражданите да участват по-пряко в изготвянето на ново законодателство и в европейските въпроси.

Аудио-визуална и медийна политика

01-11-2017

Аудио-визуалната политика в ЕС се урежда в членове 167 и 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ключовият елемент от законодателството в тази сфера е Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, която понастоящем (2017 г.) е в процес на преразглеждане. Основният инструмент на ЕС за подпомагане на индустрията (особено филмовата индустрия) е подпрограма „МЕДИА“ на програма “Творческа Европа“. Хартата на основните права на Европейския съюз изисква да се зачитат „свободата ...

Аудио-визуалната политика в ЕС се урежда в членове 167 и 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ключовият елемент от законодателството в тази сфера е Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, която понастоящем (2017 г.) е в процес на преразглеждане. Основният инструмент на ЕС за подпомагане на индустрията (особено филмовата индустрия) е подпрограма „МЕДИА“ на програма “Творческа Европа“. Хартата на основните права на Европейския съюз изисква да се зачитат „свободата и плурализмът на медиите“.

Предстоящи събития

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Други мероприятия -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Изслушване -
FEMM
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Изслушване -
AIDA

Партньори