5

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019

14-06-2019

Committee on Budgetary Control (CONT) held an exchange of views with Mr Olivier Waelbroeck, Director, European Commission, and Ms Eva Lindström, Member of the European Court of Auditors, in which they explored ways to promote the National Declarations (ND). ND are a voluntary public accountability instrument that strengthen the provision of assurance in the management of EU funds, and demonstrate the political commitment towards sound financial management.

Committee on Budgetary Control (CONT) held an exchange of views with Mr Olivier Waelbroeck, Director, European Commission, and Ms Eva Lindström, Member of the European Court of Auditors, in which they explored ways to promote the National Declarations (ND). ND are a voluntary public accountability instrument that strengthen the provision of assurance in the management of EU funds, and demonstrate the political commitment towards sound financial management.

Бюджетен контрол

01-05-2018

Контролът на европейския бюджет се осъществява във всяка европейска институция и на равнище държави членки. Важна дейност в областта на контрола се извършва, на различни равнища, от Сметната палата и от Парламента. Всяка година Парламентът разглежда изпълнението на бюджета, за да освободи от отговорност Европейската комисия, другите европейски институции и агенциите на Съюза.

Контролът на европейския бюджет се осъществява във всяка европейска институция и на равнище държави членки. Важна дейност в областта на контрола се извършва, на различни равнища, от Сметната палата и от Парламента. Всяка година Парламентът разглежда изпълнението на бюджета, за да освободи от отговорност Европейската комисия, другите европейски институции и агенциите на Съюза.

Европейска сметна палата

01-01-2018

Европейската сметна палата отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС, тя спомага за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Европейската сметна палата отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС, тя спомага за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Success Stories: The Use of the EU Globalisation Adjustment Fund

12-12-2014

This in-depth analysis summarises the results obtained from EU budget resources dedicated to the EU Globalisation Adjustment Fund (EGF) and the role of the European Parliament in making such resources available. EGF supports workers losing their jobs as a result of major structural changes in world trade patterns, providing them with one-off, finite support. Since 2007, 146 applications have been received from the MS, requesting funds which total EUR 545.3 million for 119 980 workers, of which EUR ...

This in-depth analysis summarises the results obtained from EU budget resources dedicated to the EU Globalisation Adjustment Fund (EGF) and the role of the European Parliament in making such resources available. EGF supports workers losing their jobs as a result of major structural changes in world trade patterns, providing them with one-off, finite support. Since 2007, 146 applications have been received from the MS, requesting funds which total EUR 545.3 million for 119 980 workers, of which EUR 454.2 million has already been paid out.

Success Stories in the Field of Asylum and Migration

08-04-2014

This note deals with a number of European Union budget success stories in the field of asylum and migration.

This note deals with a number of European Union budget success stories in the field of asylum and migration.

Предстоящи събития

01-12-2020
FISC Public Hearing on 1st December 2020
Изслушване -
FISC
01-12-2020
Inter-parliamentary Committee meeting on the Evaluation of Eurojust Activities
Други мероприятия -
LIBE
02-12-2020
Public Hearing on AI and Health
Изслушване -
AIDA

Партньори