6

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Фокус върху: Двойното образование: Мост над бурни води?

15-10-2014

Професионалният опит се цени високо от фирмите, а липсата на подобен опит представлява сериозна пречка за лицата, които за първи път навлизат на пазара на труда. Много млади хора попадат в порочен кръг: Те не могат да си намерят първа работа, но и не биват наемани на работа, защото нямат професионален опит. Доказано е, че чиракуването оказва огромно въздействие върху насърчаването на младежката заетост, а благодарение на тази форма на практическо обучение в някои европейски страни равнищата на безработица ...

Професионалният опит се цени високо от фирмите, а липсата на подобен опит представлява сериозна пречка за лицата, които за първи път навлизат на пазара на труда. Много млади хора попадат в порочен кръг: Те не могат да си намерят първа работа, но и не биват наемани на работа, защото нямат професионален опит. Доказано е, че чиракуването оказва огромно въздействие върху насърчаването на младежката заетост, а благодарение на тази форма на практическо обучение в някои европейски страни равнищата на безработица сред младежта са ниски. Както в съобщението Преосмисляне на образованието, така и в съобщението от 2013 г. относно безработицата сред младите хора, Европейската комисия призова държавите членки да увеличат усилията си за развитие на професионалното образование и обучение на световно равнище с цел повишаване на качеството на професионалните умения, както и да насърчават ученето в процеса на работа, включително висококачествените стажове, чиракуването и системите на двойно образование. Също така, по искане на комисията по култура и образование (CULT), Европейският парламент (ЕП) публикува проучване, което разглежда силните и слабите страни на двойното образование и изследва развитието на политиката в ЕС-28 по отношение на въвеждането и/или подобряването на този вид учене.

Focus on: European Qualifications Framework

16-09-2013

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving ...

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving more and better jobs and growth, as Europe faces the challenges of becoming an advanced, knowledge-based economy.

Focus on: Early School Leaving in the European Union

15-04-2013

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in ...

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in today's knowledge-based economy.

Structural and Cohesion Policies for 2020 : Tools to Overcome the Crisis

15-11-2011

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' - Working documents of Joint Parliamentary Meeting held on 13-14 April 2011

15-03-2011

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working group II : Integration of citizens - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "Integration of Citizens" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers issues related to cultural diversity and education aspects as crucial factors to the success of the integration process of the Western Balkans to the European Union.

Структурните политики и политиката на сближаване след Договора от Лисабон

15-02-2010

Договорът от Лисабон очевидно има важни последици за структурните политики и политиката на сближаване. Настоящото проучване анализира промените, настъпващи в политиките, които са от компетентността на Дирекция Б на Генералната дирекция по вътрешни политики към Европейския парламент (от институционален, процедурен и финансов характер, както и по същество – правни основания).

Договорът от Лисабон очевидно има важни последици за структурните политики и политиката на сближаване. Настоящото проучване анализира промените, настъпващи в политиките, които са от компетентността на Дирекция Б на Генералната дирекция по вътрешни политики към Европейския парламент (от институционален, процедурен и финансов характер, както и по същество – правни основания).

Предстоящи събития

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Други мероприятия -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Изслушване -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Изслушване -
FEMM LIBE

Партньори