22

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Дата

Non-formal learning: Access and validation

10-12-2018

Learning happens in different contexts, over the course of a lifetime, following various possible educational paths, as shown in Figure 1. In adult life, learning ranges from programmes that impart basic skills, learning groups engaged in raising awareness on various issues, mature students at university, open and distance learning, on-the-job training, courses that combine theory with practice, and classes or other learning activities taken in pursuit of a special interest. This infographic explains ...

Learning happens in different contexts, over the course of a lifetime, following various possible educational paths, as shown in Figure 1. In adult life, learning ranges from programmes that impart basic skills, learning groups engaged in raising awareness on various issues, mature students at university, open and distance learning, on-the-job training, courses that combine theory with practice, and classes or other learning activities taken in pursuit of a special interest. This infographic explains the modalities that non-formal learning takes across Member States.

Езикова политика

01-09-2017

Като част от усилията си да насърчава мобилността и интеркултурното разбирателство, ЕС определя изучаването на чужди езици като важен приоритет и финансира многобройни програми и проекти в тази област. ЕС разбира многоезичието като важен елемент от европейската конкурентоспособност. Затова към целите на езиковата политика на ЕС спада и целта всеки европейски гражданин да владее, освен майчиния си език, и два други езика.

Като част от усилията си да насърчава мобилността и интеркултурното разбирателство, ЕС определя изучаването на чужди езици като важен приоритет и финансира многобройни програми и проекти в тази област. ЕС разбира многоезичието като важен елемент от европейската конкурентоспособност. Затова към целите на езиковата политика на ЕС спада и целта всеки европейски гражданин да владее, освен майчиния си език, и два други езика.

Образование за възрастни и образователни ресурси със свободен достъп

15-09-2015

Настоящето проучване прави преглед на съвременното използване на образователни ресурси със свободен достъп в образованието за възрастни, оценява неговия потенциал и отправя препоръки за политически мерки, като отчита рамките на политиките на Европейската комисия. То включва нови изследвания за над 12 държави членки, като използва синтез на съществуващите изследвания от редица проекти, включително ПВОРСД (политики за въвеждане на ОРСД) и проучване от 2014-15 Г. относно споделени ОРСД за Съвместния ...

Настоящето проучване прави преглед на съвременното използване на образователни ресурси със свободен достъп в образованието за възрастни, оценява неговия потенциал и отправя препоръки за политически мерки, като отчита рамките на политиките на Европейската комисия. То включва нови изследвания за над 12 държави членки, като използва синтез на съществуващите изследвания от редица проекти, включително ПВОРСД (политики за въвеждане на ОРСД) и проучване от 2014-15 Г. относно споделени ОРСД за Съвместния изследователски център, допълнени с две неотдавнашни проучвания на Съвместния изследователски център (JRC) и програмата „Учене през целия живот“.

Външен автор

Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins (Sero Consulting Ltd, the UK)

Focus on: Learning in the 21st Century at the EuroScience Open Forum - ESOF 2014

13-05-2015

EuroScience (ES) is an association established in Europe in 1997 with headquarters in Strasbourg (France). It was created based on the model of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). A non-profit grassroots organisation Euroscience was from the outset an association of individuals open to research professionals, teachers, students, science administrators, policy-makers, etc. and generally to any citizen with vested interested in science, technology or humanities and their ...

EuroScience (ES) is an association established in Europe in 1997 with headquarters in Strasbourg (France). It was created based on the model of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). A non-profit grassroots organisation Euroscience was from the outset an association of individuals open to research professionals, teachers, students, science administrators, policy-makers, etc. and generally to any citizen with vested interested in science, technology or humanities and their links with society. EuroScience represents not only European scientists of all ages, disciplines and nationalities but also from the business sector and public institutions such as universities and research institutes.

Success Stories in the Field of Education

09-04-2014

This note summarises the results achieved from EU budget resources 2007-2013 devoted to policies in the field of Education.

This note summarises the results achieved from EU budget resources 2007-2013 devoted to policies in the field of Education.

Прилагане на Общата европейска референтна рамка за езиците в европейските образователни системи

14-06-2013

Настоящото проучване има за цел да анализира начина, по който системата за задължително обучение подхожда към изучаването на чужди езици. То анализира използването на Общата европейска референтна рамка (ОЕРР) при провеждането на изпити, разработването на учебни програми, в учебниците и при обучението на преподаватели. Проучването заключава, че въпреки че връзката между изпитите и ОЕРР често не се поддържа, общият подход на ОЕРР по отношение на изучаването на езици се прилага; учебните програми и ...

Настоящото проучване има за цел да анализира начина, по който системата за задължително обучение подхожда към изучаването на чужди езици. То анализира използването на Общата европейска референтна рамка (ОЕРР) при провеждането на изпити, разработването на учебни програми, в учебниците и при обучението на преподаватели. Проучването заключава, че въпреки че връзката между изпитите и ОЕРР често не се поддържа, общият подход на ОЕРР по отношение на изучаването на езици се прилага; учебните програми и учебниците вземат предвид контекстуалната употреба на езика и свързаните с нея заявления в стил „аз мога“; обучението на преподавателите включва препратки към ОЕРР. При все това ОЕРР се нуждае от нов стимул, за да засили въздействието си.

Външен автор

Simon Broek, Inge van den Ende (Panteia)

Youth unemployment: EU policies to tackle unemployment

11-05-2012

More than 5.5 million young people (under 25 year old ) are currently unemployed in the EU. The unprecedented high level of youth unemployment (EU average 22.6% ) exacerbated with widespread precarious forms of work has put the issue of youth employment on the top of EU priorities.

More than 5.5 million young people (under 25 year old ) are currently unemployed in the EU. The unprecedented high level of youth unemployment (EU average 22.6% ) exacerbated with widespread precarious forms of work has put the issue of youth employment on the top of EU priorities.

„Еразъм за всички“ (2014—2020 г.)

16-04-2012

Предложената програма „Еразъм за всички“ (2014—2020 г.) предвижда обединяване на широк кръг от дейности на ЕС в областта на висшето, училищното, професионалното образование и обучението за възрастни, политиката за младежта и масовия спорт. Настоящата информационна бележка представя и разглежда предложените контекст, архитектура, съдържание и структура на управление. Тя отправя и десет препоръки, чиято цел е да се гарантира, че предложената програма не само се стреми да рационализира ефективността ...

Предложената програма „Еразъм за всички“ (2014—2020 г.) предвижда обединяване на широк кръг от дейности на ЕС в областта на висшето, училищното, професионалното образование и обучението за възрастни, политиката за младежта и масовия спорт. Настоящата информационна бележка представя и разглежда предложените контекст, архитектура, съдържание и структура на управление. Тя отправя и десет препоръки, чиято цел е да се гарантира, че предложената програма не само се стреми да рационализира ефективността на управлението, но и обръща достатъчно внимание на индивидуалните нужди от политики в различните сектори. Накрая тя представя подробно изложение на планираното разпределение на дейностите и бюджета.

Външен автор

Guy Haug and Bernd Wächter

Състояние на прилагането на Европейската квалификационна рамка

15-03-2012

ЕКР е инструмент, който цели да насърчава мобилността на работниците и учащите и ученето през целия живот чрез съотнасяне на националните квалификационни системи. При анализа на целесъобразността, прилагането и първите резултати може да се направи заключението, че въпреки че прилагането на ЕКР може да се оцени като успешно, са установени някои значими проблеми, които представляват сериозно изпитание за пълното и надеждно прилагане на ЕКР. Въпреки това е необходимо прилагането на ЕКР да продължи, ...

ЕКР е инструмент, който цели да насърчава мобилността на работниците и учащите и ученето през целия живот чрез съотнасяне на националните квалификационни системи. При анализа на целесъобразността, прилагането и първите резултати може да се направи заключението, че въпреки че прилагането на ЕКР може да се оцени като успешно, са установени някои значими проблеми, които представляват сериозно изпитание за пълното и надеждно прилагане на ЕКР. Въпреки това е необходимо прилагането на ЕКР да продължи, при условие че са изпълнени подходящите условия.

Външен автор

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)

Youth programmes and policies in the EU

09-12-2011

Whilst commonly understood, "youth" is a difficult concept to define from a policy-making perspective. Nevertheless in the eyes of national governments and European leaders, youth policy has grown increasingly important in recent years.

Whilst commonly understood, "youth" is a difficult concept to define from a policy-making perspective. Nevertheless in the eyes of national governments and European leaders, youth policy has grown increasingly important in recent years.

Предстоящи събития

28-01-2021
Consequences and lessons from COVID-19 crisis for people in residential institutions
Изслушване -
EMPL LIBE
28-01-2021
Public Hearing "Mind the gap: For equal access to cancer medicines and treatments"
Изслушване -
BECA
01-02-2021
Eighth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol, 1-2 February
Други мероприятия -
LIBE

Партньори