Линковете, събрани на тази страница, ни помагат да се ориентираме в същинския начин на функциониране на единствената пряко избрана институция на ЕС
 • Дирекция за обслужване на членовете на ЕП

  x

  Дирекция за обслужване на членовете на ЕП


  "Дирекцията за обслужване на членовете на ЕП в областта на изследванията предоставя съобразена с нуждите информация за членовете на ЕП, както и научни изследвания относно основните политики на ЕС, актуални въпроси и законодателство. Тя е част от Генералната дирекция за услуги в областта на парламентарните изследвания (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Отдел за оценка на въздействието

  x

  Отдел за оценка на въздействието


  Отделът за оценка на въздействието установява очакваните икономически, социални, екологични и други последици от предложеното законодателство. Той е част от Генералната дирекция за услуги в областта на парламентарните изследвания (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Тематични отдели

  x

  Тематични отдели


  Петте тематични отдела отговарят за предоставянето — както на вътрешни, така и на външни — независими експертни становища на високо равнище, анализи и консултации по политиките по искане на комисиите и други парламентарни органи. Те са тясно ангажирани с работата на комисиите, които те подпомагат при изготвянето на законодателството и упражняването на демократичен контрол върху политиките на ЕС.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Научни прогнози (STOA)

  x

  Научни прогнози (STOA)


  В рамките на Генералната дирекция за парламентарни изследвания, отделът за научни прогнози (STOA) извършва изследвания и предоставя стратегически консултации в областта на оценката на научно-технологичните възможности и научни прогнози. Той предприема проучвания и организира събития под ръководството на работната група на STOA.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Отдел за подкрепа на икономическото управление

  x

  Отдел за подкрепа на икономическото управление


  Отделът за подкрепа на икономическото управление предоставя информация на членовете на ЕП относно прилагането на инструментите за икономическо управление и банков надзор в Съюза, по-специално в еврозоната.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • Евробарометър на ЕП

  x

  Евробарометър на ЕП


  Европейският парламент редовно поръчва проучвания на общественото мнение в държавите членки. Това е начин за запазване на връзката на Парламента с усещанията и очакванията на хората от неговата работа и от работата на Европейския съюз като цяло.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Отдел за европейска добавена стойност

  x

  Отдел за европейска добавена стойност


  Отделът за европейска добавена стойност идентифицира необходимостта от действия на европейско ниво, като анализира потенциалните ползи от бъдещите действия на Съюза. Той е част от Генералната дирекция за услуги в областта на парламентарните изследвания (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Законодателна обсерватория

Тук можете да проследите европейския процес на вземане на решения стъпка по стъпка. Можете да разберете какво вече се е случило и какво предстои.

Регистър на документите

Регистърът обединява всички официални документи, произведени или получени от Европейския парламент от 3 декември 2001 г. В него можете да търсите по ключова дума, автор, референтен номер или вид документ.

Блог на Службата на ЕП за парламентарни изследвания

Блогът на службата на ЕП за парламентарни изследвания предоставя пряк достъп и контакт с екипа от специалисти, които подпомагат членовете на Парламента в тяхната проучвателна и подготвителна законодателна дейност.

Система ESPAS

Европейската система за стратегически и политически анализ (ESPAS) е единствен по рода си междуинституционален проект, имащ за цел укрепването на усилията на ЕС в ключовата област на прогнозното планиране.

ORBIS - Център за научни прогнози

Посетете най-голямата библиотека в света на прогнозни проучвания. Открийте дългосрочните тенденции, които ще оформят обществото. Прочетете, разгледайте и се осведомете за широк набор от теми, които засягат Вас и останалите жители на света.

URBIS - Център за изучаване на прилагането

Всичко от национални парламенти, региони, градове и социални партньори, свързани с Работната програма на Комисията.

Информационни фишове за Европейския съюз

Техническите фишове са един от най-синтезираните и изчерпателни източници на информация, която дава представа за процеса на европейската интеграция и ролята на Европейския парламент в този процес. Те се актуализират редовно и са на разположение за справки или уебсайта на Think Tank, или на интернет страницата на техническите фишове.

EU Bookshop

Всички публикации на ЕС се предлагат на страницата на EU Bookshop - онлайн книжарница, библиотека и архив за публикации на институциите на ЕС.