Предстоящи събития

10-12-2019 16:30 - EU institutional dynamics: Ten years after the Lisbon Treaty

Други мероприятия - EPRS

As Europe marks the tenth anniversary of the entry into force of the Lisbon Treaty, EPRS is organising jointly with the EP Former Members’ Association (FMA) and DG Communication, a special discussion with some of those most closely involved in institutional developments over the last decade, with a specific focus on the trajectory of the two EU institutions strengthened most by the Treaty, the European Parliament and the European Council.
Registration: DGCOMM-MEDIAS@europarl.europa.eu

Повече подробности

Speakers will analyse changes since 2019 and the outlook for the future. Speakers:
  • David SASSOLI, President of the European Parliament
  • Hans-Gert PÖTTERING, Former EP President; President of the FMA
  • Herman VAN ROMPUY, President Emeritus of the European Council
  • Enrique BARÓN CRESPO, Former EP President; former President of the FMA
  • Othmar KARAS, Vice-President of the European Parliament
  • Danuta HÜBNER, MEP, Former Member of the Convention on Future of Europe
  • Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the EU
  • Vincenzo GRASSI, Secretary-General of the European University Institute (EUI)
  • Ana GOMES, Former MEP
  • Desmond DINAN, Professor of Public Policy, George Mason University

Местоположение: Auditorium, House of European History
Последно осъвременяване: 05-12-2019

11-12-2019 13:30 - Take-aways from 2019 and outlook for 2020: What Think Tanks are Thinking

Други мероприятия - EPRS
EPRS event on 11 December

As the European Union undergoes a leadership transition in several of its institutions, it faces an array of significant challenges, both domestic and international. These include slowing growth, global trade tension, uncertain US leadership, the continued rise and digital ambitions of China, instability in the Middle East, political stalemate in several member state capitals, and the prospect of Brexit. [...]

Повече подробности

Among the top priorities of the new European Commission are a 'European Green Deal' and a comprehensive EU strategy on AI. While 2019 proved a less difficult year than many predicted, much remains to be done to in relation to economic reform, foreign policy-making and effective action on climate change. Analysts from leading European think tanks will discuss what was significant about 2019, for Europe and the world, and present their thinking about the outlook for 2020.

Местоположение: Library Reading Room, 5th floor, Altiero Spinelli Building
Последно осъвременяване: 03-12-2019

Изслушвания

Съгласно член 193 от Правилника за дейността на ЕП, на комисиите е позволено да организират изслушвания с участието на експерти, когато това е от съществено значение за тяхната работа по дадена тема. Изслушванията могат да се провеждат съвместно от две или повече комисии. Повечето комисии организират редовно изслушвания, тъй като те им позволяват да чуят мнението на експерти и да разискват по ключови теми. Настоящата страница съдържа цялата налична информация относно изслушванията на комисиите, в това число програми, обяви и предоставени от ораторите текстове.

Работни групи

Работните групи са организирани от тематичните отдели и се администрират съобразно Финансовия регламент. Провеждането им не е непременно открито за обществеността, но може да се състои по време на заседание на съответната комисия.

Работните групи позволяват на членовете на ЕП да излагат въпроси и да разменят мнения с експерти относно въпроси, свързани с парламентарната работа, или въпроси от общ интерес.

Други събития

Всички други събития, свързани с политиките.