Предстоящи събития

Изслушвания

Съгласно член 193 от Правилника за дейността на ЕП, на комисиите е позволено да организират изслушвания с участието на експерти, когато това е от съществено значение за тяхната работа по дадена тема. Изслушванията могат да се провеждат съвместно от две или повече комисии. Повечето комисии организират редовно изслушвания, тъй като те им позволяват да чуят мнението на експерти и да разискват по ключови теми. Настоящата страница съдържа цялата налична информация относно изслушванията на комисиите, в това число програми, обяви и предоставени от ораторите текстове.

Работни групи

Работните групи са организирани от тематичните отдели и се администрират съобразно Финансовия регламент. Провеждането им не е непременно открито за обществеността, но може да се състои по време на заседание на съответната комисия.

Работните групи позволяват на членовете на ЕП да излагат въпроси и да разменят мнения с експерти относно въпроси, свързани с парламентарната работа, или въпроси от общ интерес.

Други събития

Всички други събития, свързани с политиките.