Plnění rozpočtu

01-01-2018

Komise je pověřena plněním rozpočtu ve spolupráci s členskými státy. Politickou kontrolu nad ní vykonává Evropský parlament.

Komise je pověřena plněním rozpočtu ve spolupráci s členskými státy. Politickou kontrolu nad ní vykonává Evropský parlament.