Spotřebitelská politika: zásady a nástroje

01-11-2017

Účinná politika ochrany spotřebitele zajišťuje řádné a účinné fungování jednotného trhu[1]. Jejím cílem je zajistit spotřebitelská práva ve vztahu k obchodníkům a poskytnout zvýšenou ochranu znevýhodněným spotřebitelům[2]. Pravidla ochrany spotřebitelů mají potenciál zlepšit tržní výsledky pro celé hospodářství. Díky nim jsou trhy nejenom spravedlivější, ale lepší kvalita informací poskytovaných spotřebitelům se může projevit i na tržních výsledcích, u nichž se posiluje ekologický a sociální rozměr. Zlepšování postavení spotřebitelů a účinná ochrana jejich bezpečnosti a hospodářských zájmů se staly zásadními cíli politiky EU.

Účinná politika ochrany spotřebitele zajišťuje řádné a účinné fungování jednotného trhu[1]. Jejím cílem je zajistit spotřebitelská práva ve vztahu k obchodníkům a poskytnout zvýšenou ochranu znevýhodněným spotřebitelům[2]. Pravidla ochrany spotřebitelů mají potenciál zlepšit tržní výsledky pro celé hospodářství. Díky nim jsou trhy nejenom spravedlivější, ale lepší kvalita informací poskytovaných spotřebitelům se může projevit i na tržních výsledcích, u nichž se posiluje ekologický a sociální rozměr. Zlepšování postavení spotřebitelů a účinná ochrana jejich bezpečnosti a hospodářských zájmů se staly zásadními cíli politiky EU.