Opatření na ochranu spotřebitele

01-11-2017

Cílem evropských opatření na ochranu spotřebitele je chránit zdraví, bezpečnost a hospodářské a právní zájmy evropských spotřebitelů bez ohledu na to, ve které části EU žijí, cestují nebo nakupují. Ustanovení předpisů EU upravují jak fyzické transakce, tak internetový obchod a obsahují obecně platná pravidla i ustanovení zaměřená na konkrétní produkty, včetně léků, geneticky modifikovaných organismů, tabákových výrobků, kosmetiky, hraček a výbušnin.

Cílem evropských opatření na ochranu spotřebitele je chránit zdraví, bezpečnost a hospodářské a právní zájmy evropských spotřebitelů bez ohledu na to, ve které části EU žijí, cestují nebo nakupují. Ustanovení předpisů EU upravují jak fyzické transakce, tak internetový obchod a obsahují obecně platná pravidla i ustanovení zaměřená na konkrétní produkty, včetně léků, geneticky modifikovaných organismů, tabákových výrobků, kosmetiky, hraček a výbušnin.