Společná zemědělská politika po roce 2020

01-04-2018

V roce 2013 byla provedena reforma společné zemědělské politiky (SZP), jež vstoupila v platnost v roce 2015. Evropské orgány se zavázaly, že přijmou novou reformu zohledňující víceletý finanční rámec na období 2021–2027, a to ještě před koncem stávajícího období (2020).

V roce 2013 byla provedena reforma společné zemědělské politiky (SZP), jež vstoupila v platnost v roce 2015. Evropské orgány se zavázaly, že přijmou novou reformu zohledňující víceletý finanční rámec na období 2021–2027, a to ještě před koncem stávajícího období (2020).