Společná zemědělská politika v číslech

01-04-2018

Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského a potravinářského průmyslu napříč členskými státy (tabulka II), začlenění otázek týkajících se životního prostředí do SZP (tabulka III), lesního hospodářství (tabulka IV), financování SZP a výdajů na SZP (tabulky I a V) a obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky (tabulka VI).

Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského a potravinářského průmyslu napříč členskými státy (tabulka II), začlenění otázek týkajících se životního prostředí do SZP (tabulka III), lesního hospodářství (tabulka IV), financování SZP a výdajů na SZP (tabulky I a V) a obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky (tabulka VI).