Humanitární pomoc

01-01-2018

Humanitární pomoc je oblastí vnější činnosti EU, která reaguje na potřeby v případě katastrof způsobených člověkem nebo přírodních pohrom. Prostředky na záchranné operace poskytuje Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci Evropské komise (ECHO), které koordinuje politiku a činnost členských států. Parlament a Rada se jako spolutvůrci právních předpisů podílejí na tvorbě politiky EU v oblasti humanitární pomoci a účastní se celosvětové diskuse na téma účinnější humanitární činnosti.

Humanitární pomoc je oblastí vnější činnosti EU, která reaguje na potřeby v případě katastrof způsobených člověkem nebo přírodních pohrom. Prostředky na záchranné operace poskytuje Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci Evropské komise (ECHO), které koordinuje politiku a činnost členských států. Parlament a Rada se jako spolutvůrci právních předpisů podílejí na tvorbě politiky EU v oblasti humanitární pomoci a účastní se celosvětové diskuse na téma účinnější humanitární činnosti.