Tři sousední země Východního partnerství: Ukrajina, Moldavsko a Bělorusko

01-01-2018

Politika Východního partnerství EU, která byla zahájena v roce 2009, zahrnuje šest postsovětských států: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu. Toto partnerství má podporovat politické, společenské a hospodářské reformní snahy v těchto zemích a posílit tak demokratizaci a řádnou správu, zvýšit energetickou bezpečnost a ochranu životního prostředí a urychlit hospodářský a společenský rozvoj. Všichni členové s výjimkou Běloruska jsou také členy Parlamentního shromáždění Euronest.

Politika Východního partnerství EU, která byla zahájena v roce 2009, zahrnuje šest postsovětských států: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu. Toto partnerství má podporovat politické, společenské a hospodářské reformní snahy v těchto zemích a posílit tak demokratizaci a řádnou správu, zvýšit energetickou bezpečnost a ochranu životního prostředí a urychlit hospodářský a společenský rozvoj. Všichni členové s výjimkou Běloruska jsou také členy Parlamentního shromáždění Euronest.