Afrika

01-01-2018

Vztahy mezi EU a Afrikou se řídí dohodou z Cotonou a společnou strategií Afrika-EU, jež zahrnují politické, hospodářské a rozvojové aspekty. EU se aktivně zasazuje o budování míru a bezpečnosti v Africe a společně s Africkou unií (AU) se zapojuje do různých politických dialogů, včetně dialogu o demokracii a lidských právech. Jednou z nejdůležitějších otázek v rámci vztahů mezi Afrikou a EU je migrace. Hlavním nástrojem rozvojové spolupráce v Africe zůstává Evropský rozvojový fond.

Vztahy mezi EU a Afrikou se řídí dohodou z Cotonou a společnou strategií Afrika-EU, jež zahrnují politické, hospodářské a rozvojové aspekty. EU se aktivně zasazuje o budování míru a bezpečnosti v Africe a společně s Africkou unií (AU) se zapojuje do různých politických dialogů, včetně dialogu o demokracii a lidských právech. Jednou z nejdůležitějších otázek v rámci vztahů mezi Afrikou a EU je migrace. Hlavním nástrojem rozvojové spolupráce v Africe zůstává Evropský rozvojový fond.