Jižní Asie

01-01-2018

Asie je největší a nejlidnatější kontinent na světě. Z geostrategického hlediska je velmi významná pro EU, která se zeměmi jižní Asie navazuje užší vazby a zároveň je silným ekonomickým aktérem a významným poskytovatelem rozvojové a humanitární pomoci na podporu budování institucí, demokracie, řádné správy a lidských práv. V tomto regionu se EU také obává bezpečnostních problémů, jako jsou kašmírský konflikt a situace v Afghánistánu.

Asie je největší a nejlidnatější kontinent na světě. Z geostrategického hlediska je velmi významná pro EU, která se zeměmi jižní Asie navazuje užší vazby a zároveň je silným ekonomickým aktérem a významným poskytovatelem rozvojové a humanitární pomoci na podporu budování institucí, demokracie, řádné správy a lidských práv. V tomto regionu se EU také obává bezpečnostních problémů, jako jsou kašmírský konflikt a situace v Afghánistánu.