Tichomoří

01-01-2018

Vztahy Evropské unie s oblastí Tichomoří mají politický, hospodářský a rozvojový rozměr. Evropská unie, která druhým největším obchodním partnerem tohoto regionu, zahájila v červnu 2018 jednání o komplexní dohodě o volném obchodu s Austrálií a s Novým Zélandem. EU má partnerství s 15 tichomořskými nezávislými ostrovními zeměmi, které se zaměřuje na rozvoj, rybolov a změnu klimatu, a partnerství se čtyřmi zámořskými zeměmi a územími a s Fórem tichomořských ostrovů.

Vztahy Evropské unie s oblastí Tichomoří mají politický, hospodářský a rozvojový rozměr. Evropská unie, která druhým největším obchodním partnerem tohoto regionu, zahájila v červnu 2018 jednání o komplexní dohodě o volném obchodu s Austrálií a s Novým Zélandem. EU má partnerství s 15 tichomořskými nezávislými ostrovními zeměmi, které se zaměřuje na rozvoj, rybolov a změnu klimatu, a partnerství se čtyřmi zámořskými zeměmi a územími a s Fórem tichomořských ostrovů.