Občané Unie a jejich práva

01-03-2018

Práva jednotlivých občanů a evropské občanství jsou zakotveny v Listině základních práv Evropské unie, ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a v článku 9 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Jsou základními faktory při utváření evropské identity. V případě závažného porušení základních hodnot Unie může být členský stát potrestán.

Práva jednotlivých občanů a evropské občanství jsou zakotveny v Listině základních práv Evropské unie, ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a v článku 9 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Jsou základními faktory při utváření evropské identity. V případě závažného porušení základních hodnot Unie může být členský stát potrestán.