Všudypřítomný jednotný digitální trh

01-11-2017

Jednotný digitální trh podporuje hospodářství a zlepšuje kvalitu života prostřednictvím elektronického obchodu a elektronické veřejné správy. Služby trhu a veřejné služby přecházejí z pevných na mobilní platformy a jsou stále všudypřítomnější. Tento vývoj vyžaduje evropský regulační rámec pro rozvoj cloud computingu a hranicemi neomezeného mobilního datového připojení, při zajištění soukromí, osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Úspěchy Parlamentu na poli legislativy při budování evropského jednotného digitálního trhu přispívají k evropskému růstu dalšími 177 miliardami EUR ročně.

Jednotný digitální trh podporuje hospodářství a zlepšuje kvalitu života prostřednictvím elektronického obchodu a elektronické veřejné správy. Služby trhu a veřejné služby přecházejí z pevných na mobilní platformy a jsou stále všudypřítomnější. Tento vývoj vyžaduje evropský regulační rámec pro rozvoj cloud computingu a hranicemi neomezeného mobilního datového připojení, při zajištění soukromí, osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Úspěchy Parlamentu na poli legislativy při budování evropského jednotného digitálního trhu přispívají k evropskému růstu dalšími 177 miliardami EUR ročně.