Sociální politika a politika zaměstnanosti: obecné zásady

01-01-2018

Evropská integrace vedla v průběhu let ke značnému pokroku v sociální oblasti. Posledním příkladem je vyhlášení evropského pilíře sociálních práv, který potvrzuje odhodlání EU zajistit lepší životní a pracovní podmínky po celé Evropě.

Evropská integrace vedla v průběhu let ke značnému pokroku v sociální oblasti. Posledním příkladem je vyhlášení evropského pilíře sociálních práv, který potvrzuje odhodlání EU zajistit lepší životní a pracovní podmínky po celé Evropě.