Sociální zabezpečení v jiných členských státech EU

01-02-2018

Koordinace sociálního zabezpečení usnadňuje volný pohyb osob v rámci EU. Zásadní reforma právních předpisů v této oblasti byla provedena v roce 2010 a byla doplněna o další právní akty zlepšující ochranu práv mobilních pracovníků. V roce 2016 zahrnula Komise návrhy do balíčku opatření v oblasti mobility pracovních sil s cílem dále reformovat systém a přizpůsobit jej moderním hospodářským a sociálním podmínkám v EU.

Koordinace sociálního zabezpečení usnadňuje volný pohyb osob v rámci EU. Zásadní reforma právních předpisů v této oblasti byla provedena v roce 2010 a byla doplněna o další právní akty zlepšující ochranu práv mobilních pracovníků. V roce 2016 zahrnula Komise návrhy do balíčku opatření v oblasti mobility pracovních sil s cílem dále reformovat systém a přizpůsobit jej moderním hospodářským a sociálním podmínkám v EU.