Chemické látky a pesticidy

01-02-2018

Právní předpisy EU o chemických látkách a pesticidech si kladou za cíl chránit lidské zdraví a životní prostředí a bránit vytváření překážek obchodu. Tyto předpisy jsou tvořeny pravidly pro uvádění některých kategorií chemických výrobků na trh a pro jejich používání, souborem harmonizovaných omezení pro uvádění určitých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání a pravidly pro závažné havárie a pro vývoz nebezpečných látek. Termínem „pesticidy“ jsou označovány látky, které se používají k potlačení, vymýcení a prevenci organismů, které jsou považovány za škodlivé. Zahrnují biocidní přípravky a přípravky na ochranu rostlin. Nejdůležitějším výsledkem na úrovni EU je přijetí nařízení REACH, které upravuje registraci, hodnocení a povolování nebezpečných látek a omezení, která se na ně vztahují.

Právní předpisy EU o chemických látkách a pesticidech si kladou za cíl chránit lidské zdraví a životní prostředí a bránit vytváření překážek obchodu. Tyto předpisy jsou tvořeny pravidly pro uvádění některých kategorií chemických výrobků na trh a pro jejich používání, souborem harmonizovaných omezení pro uvádění určitých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání a pravidly pro závažné havárie a pro vývoz nebezpečných látek. Termínem „pesticidy“ jsou označovány látky, které se používají k potlačení, vymýcení a prevenci organismů, které jsou považovány za škodlivé. Zahrnují biocidní přípravky a přípravky na ochranu rostlin. Nejdůležitějším výsledkem na úrovni EU je přijetí nařízení REACH, které upravuje registraci, hodnocení a povolování nebezpečných látek a omezení, která se na ně vztahují.